Kjøpsbetingelser

Lukk vindu

Betaling

Alle ordrer i nettbutikken må betales med kort på nettet. nettbutikk.sabb.no benytter sikker kortbetaling fra Nets (tidl. BBS). VISA og Mastercard kan brukes som betalingsmiddel.

Ekspedering av ordre

Bestillinger som er mottatt innen kl 12 på arbeidsdager vil bli ekspedert samme dag. Ordrer som ankommer etter kl 12 vil bli ekspedert påfølgende arbeidsdag.

Alle varer som vises i nettbutikken er i vår lagerbeholdning, men dersom det allikevel skulle skje at en bestilt vare ikke finnes på lager kan Frydenbø Industri AS ikke holdes erstatningspliktig for evt tap. Bestillingen vil i slike tilfeller bli ekspedert så snart den varen er kommet på lager igjen hos oss.

Frakt og levering

Bestilte varer sendes normalt som Servicepakke med Posten. Fraktkostnaden er spesifisert på bestillingssiden og inkludert i totalbeløpet som belastes ditt kort/konto.

Leveringstid avhenger av Postens sendings- og utleveringsrutiner.

Vi leverer inntil videre kun til adresser i Norge.

Priser

Alle priser i nettbutikken er oppgitt i norske kroner inklusiv 25% moms. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring uten forvarsel. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

Reklamasjoner

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er likevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Angrerett

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side.

Referanser:

 

Søk


Din handlekurv:

Ant.varer: 0
Sum kr 0,00
(Inkl. moms)
Vis produktene

Meny